Bilik Kuliah

Terdapat 30 buah Bilik Kuliah yang terdapat di KPM Seri Iskandar. Ia mampu menampung sehingga 30 orang pelajar dalam satu masa. Semua bilik kuliah telah dilengkapi dengan LCD Projector dan sebilangan besar mempunyai sistem keselamatan (door access system) bagi memastikan keselamatan alatan di bilik kuliah.