Objektif

 Meningkatkan keupayaan KPMSI sebagai pusat pengajian yang melahirkan graduan yang bertakwa, bertakwa, berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju melalui pembelajaran berterusan. 


 Menyediakan sumber manusia yang berkualiti dan terlatih di peringkat separa profesional dalam bidang pengurusan perniagaan, keusahawanan dan teknologi maklumat. 


 Mewujudkan kesinambungan sumbangan yang berterusan bagi membangun dan memperkaya ilmu menerusi program-program akademik yang ditawarkan. 


 Menganjurkan dan mewujudkan laluan alternatif kepada lepasan menengah untuk menyambung pengajian yang lebih tinggi.