Jabatan Pengurusan Perniagaan

Jabatan Pengurusan Perniagaan merupakan sebuah jabatan yang menggalas tanggungjawab bagiĀ  memantau, menyelaras dan memperkasa program Diploma in International Business. Jabatan ini mempunyai seramai 18 orang pensyarah yang diketuai oleh seorang Ketua Jabatan. Terdapat 3 unitĀ  yang bernaung di bawah Jabatan ini iaitu Unit Pengurusan Perniagaan, Unit Perniagaan Antarabangsa dan Unit Ekonomi. Setiap unit menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan pengurusan perniagaan , perniagaan antarabangsa dan ekonomi.