Piagam Pelanggan

Menyediakan dan memberikan perkhidmatan yang mesra, berkualiti dan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 

 Memastikan semua pelajar baru mendapatkan kemudahan asrama pada semester pertama. 

 Memastikan dokumentasi pelajar baru disiapkan dalam masa 3 minggu. 

 Memastikan sekurang-kurangnya 95% pelajar graduat pada masa yang ditetapkan. 

 Memastikan pelajar graduat dengan sekurang-kurangnya 40% mendapat PNGK 3.0 dan ke atas. 

 Menyelesaikan kes salah laku pelajar dan kes disiplin dalam masa 1 minggu.

 Memastikan pelajar mendapat keputusan peperiksaan 1 minggu sebelum semester baru bermula. 

 Sentiasa menggalak dan mengadakan program penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar melalui program terancang sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 semester. 

Sentiasa memberi ruang kepada pelajar berkreativiti dan berinovasi melalui program pengembangan bakat dan peningkatan kualiti diri sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester.

 Senggaraan kemudahan prasarana yang kondusif kepada pelajar setiap 2 bulan sekali. 

 Menyediakan latihan terancang dan sistematik bagi kakitangan akademik sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 

 Sentiasa menyemak dan menyediakan kursus yang relevan dalam usaha memenuhi pasaran kerja bagi sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun. 

 Memastikan pelanggan yang sampai di kolej mendapat layanan yang wajar dalam tempoh tidak melebihi 3 minit. 

 Menjawab panggilan telefon dalam 3 deringan. 

 Memastikan setiap bayaran kepada sebarang tuntutan yang lengkap dibuat dalam masa selewat-lewatnya 2 minggu.