Visi dan Misi

Visi

Menjadikan KPM Seri Iskandar sebagai institusi pendidikan yang dapat menjana dan menatar ilmu menerusi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan masyarakat dalam konteks pembangunan insan untuk mengangkat martabat agama, bangsa, dan negara.


Misi

Menjadi institusi cemerlang yang menawarkan pendidikan serta latihan berkualiti dan dinamik untuk membentuk masyarakat berilmu, berakhlak mulia dan dinamis